Willem Spoelhofpaad nabij Tzummarum


Zaterdag 21 juni werd in Tzummarum het naambord onthuld ter nagedachtenis aan Willem Spoelhof. Nabij Tzummarum is een voet- en fietspad naar hem vernoemd. In de aanwezigheid van onder anderen burgemeester Veenstra onthulden de kleinkinderen..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

VVD Franekeradeel stemt niet in met het coalitieakkoord van GB, CDA en PvdA.


Lees hier  de volledige reactie op het coalitieakkoord van onze VVD fractievoorzitter Joke Osinga.

http://www.vvd-franekeradeel.nl/Coalitieakkoord%202014.pdf


..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

Uitslag verkiezingen


Allereerst willen wij de kiezers bedanken.Helaas hebben wij wel zetel verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen. Wij feliciteren Gemeentebelangen met het behouden van de 5 zetels waardoor Gemeentebelangen in Franekeradeel de gro..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

Uitbreiding van de land- en tuinbouw en veeteelt moet niet stuiten op door de gemeente vastgelegde beperkingen in bestemmingsplannen.


Franekeradeel is een agrarische gemeente. De VVD vindt dan ook dat er ruimte moet zijn voor de land- en tuinbouw en veeteelt. Schaalvergroting in deze sector is nodig om te kunnen overleven. Uitbreiding van de daarvoor noodzakelijke gebouwe..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

Inspraak en betrokkenheid vergroten van de dorpsbelangen/wijkverenigingen


Burgerparticipatie staat voorop. De VVD vindt dan ook dat de mate van inspraak van wijkbesturen en dorpsbelangen vergroot moet worden middels bestedingen uit het dorpsvisie- en wijkfonds. De dorpsvisie/wijkvisie betreft een document dat bij..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

Overschotten op het vermogen vloeien indirect terug naar de bevolking zodat de kwaliteit van leven, wonen en werken in onze gemeente direct wordt verbeterd


De VVD staat voor een degelijk financieel beleid. De VVD is zich er van bewust dat belastinggeld is verdiend door burgers en ondernemers. Daarom willen we hiermee zuinig omgaan en steeds bekijken of dat wat we als gemeente doen nog zinvol e..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

Bouwvoorschriften en bestemmingsplannen mogen geen barricade zijn voor mensen om hun woningen te laten bouwen


Franekeradeel is een aantrekkelijke gemeente met een prachtige mix van stad en platteland. Om deze ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te versterken dienen de bestemmingsplannen actueel te zijn. Hiernaast moet er ruimte geb..
Lees meer.. - Plaats op twitter!

AGENDA

VVD FRANEKERADEEL OP SOCIAL MEDIA

 

Abonneer op de E-Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de gratis e-mai nieuwsbrief.

 VVD MEDIADe Toekomst van de VVD